banner2

Introductie 

Soms hebben kinderen problemen op de basisschool. Dat kunnen o.a. problemen zijn op het gebied van lezen, rekenen, begrijpend lezen en spelling.  Kinderen kunnen daar heel onzeker van worden.  Hulp door het geven van remedial teaching aan bovenstaande leergebieden zou een oplossing kunnen zijn, hun resultaten kunnen omhoog gaan en hun zelfvertrouwen kan daardoor worden vergroot.

Al meer dan 30 jaar ben ik werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. In 2007 heb ik mijn master psychologie afgerond en ben ik mijn eigen praktijk begonnen.

De laatste jaren geef ik op school voornamelijk remedial teaching (RT). Ik word blij als ik merk dat de behandeling aanslaat en kinderen zich zelfverzekerder voelen en hun zelfvertrouwen groeit. Geen probleem is te moeilijk, samen pakken we het aan!

Intake gesprek

Wanneer u zich heeft aangemeld dan wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen en een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens het gesprek is het handig als u uw kind meeneemt zodat we al kennis met elkaar kunnen maken. De problemen die zich voordoen worden dan besproken en er wordt een behandelplan opgesteld.

Werkwijze

Remedial teaching vindt wekelijks plaats (exclusief de schoolvakanties). De behandelingen duren 45 minuten. Er wordt een uur gerekend waarvan 15 minuten voorbereiding en administratie.
De behandelingen worden gegeven in mijn praktijk. Bij de remedial teaching wordt huiswerk meegegeven die bij de volgende les wordt doorgenomen.
 
Doelstelling

Vooruitgang in de leerontwikkeling van uw kind.

Begeleiding en werkwijze

Begeleiding bestaat uit de eerste 10 weken remedial teaching. De 11e les  wordt er onderzoek gedaan, de 12e les vindt er een evaluatiegesprek met ouder en kind plaats. Hierin wordt de vooruitgang besproken en afspraken gemaakt voor een eventuele vervolgperiode.

Tarief

Remedial Teaching behandeling      per uur     €47,50   euro