banner2

Dyslexiebehandeling (particulier)

Dyslexie betekent letterlijk niet kunnen lezen. Met dyslexie bedoelt men dan lees- en spellingsproblemen. Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als “ een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en /of spellen op woordniveau”.
Hardnekkig is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren spellen maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen. Het protocol Leesproblemen en dyslexie geeft adviezen hoe de school deze kinderen kan begeleiden en ondersteunen. Ruim de helft van de kinderen gaat met deze hulp snel en goed vooruit. Is het kind ondanks de extra hulp aan het eind van groep 3 niet vooruit gegaan, dan is dit een signaal dat er sprake kan zijn van dyslexie. Het is dan raadzaam een extern deskundige te raadplegen.

Dyslexieverklaring en behandeling

Wanneer dyslexie is vastgesteld, hoort bij het rapport van de deskundige ook een dyslexie verklaring. Dit betekent dat uit psychodiagnostisch onderzoek is gebleken dat bij de betrokkene dyslexie is vastgesteld. Het kan zijn dat uw verzekering de behandeling niet vergoed terwijl uw kind wel een dyslexie verklaring heeft.
Psychologie Praktijk Elly van der Ende is gekwalificeerd voor het behandelen van kinderen met dyslexie (ook met een verklaring) die niet voor de vergoede behandelingen in aanmerking komen. De behandelingen worden dan particulier gegeven.
Ik geef al 5 jaar behandeling (vergoedde) in een andere praktijk en hierdoor heb ik veel ervaring opgedaan. Het mooie is dat je ziet dat kinderen echt vooruitgaan en daardoor meer zelfvertrouwen krijgen.

Psycho-educatie

Dit is een programma met praatplaten, verhalen en bijbehorende uitleg, die de basis vormen voor gesprekken met kinderen over dyslexie. Uit ervaring blijkt dat kinderen met dyslexie verschillend en op eigen manier met dyslexie omgaan. Uiteindelijk gaat het erom dat kinderen dyslexie leren accepteren en er mee kunnen omgaan in de maatschappij. Dit doel wordt meestal bereikt n.a.v. dit programma.

Behandeling

De behandeling bestaat uit het geven van:
• psycho-educatie
• flitskaarten
• dictee bespreken
• werkblad bespreken
• rendierhof spelling (via de computer)
• oefenen spellingregels
• lezen (technisch lezen en tempo lezen)
• klankkaarten bespreken
• het toepassen van regels in de klas
• huiswerk bespreken (kritische zelfcontrole)

Tarief

Dyslexie behandeling (particulier)     per uur     €60,00  euro