banner2

Wie ben ik?

Ik ben Elly van der Ende en heb klinische psychologie gestudeerd. Ik heb een eigen praktijk aan huis en sta geregistreerd bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). De praktijk bestaat al weer 10 jaar en heb veel ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen met psychologische problemen, sociale- emotionele problemen, leerproblemen en het behandelen van kinderen met dyslexie. Tevens ben ik parttime leerkracht in het basisonderwijs waar ik de laatste jaren Remedial Teaching geef.
Mijn kracht is doordat ik al meer dan 30 jaar ervaring heb in het onderwijs,  veel leerproblemen herken en dit snel kan aanpakken zodat de achterstand beperkt wordt.

Kwaliteit

Ik ben geregistreerd als PSYCHOLOOG NIP.
Als zodanig houd ik mij aan het beroepsgeheim en aan de beroepscode.
Uw gegevens worden dus vertrouwelijk behandeld.
Door het bijhouden van vakliteratuur, het volgen van cursussen, symposia, studiedagen en contact met collega-psychologen hou ik mij op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en bekwaam ik mij in de nieuwste kennis en inzichten van de psychologie.

Registraties en aantekeningen

Registraties en aantekeningen
• PSYCHOLOOG NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
• Basis aantekening Psychodiagnostiek (NIP)
• Stichting Kwaliteits Register Jeugd (SKJ)
• Kwaliteitsinstituut Dyslexie
• Diagnostische besluitvorming in de praktijk
• Dyslexie voor (mede) behandelaars.
• Dyslexie bij comorbiditeit
• Nationale Dyslexie Conferenties

Tarief

Psychologische behandeling   per uur      €70,00   euro excl BTW

Psychologisch onderzoek  prijs op aanvraag

Introductie

Kinderen opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Het vergt veel creativiteit, geduld en flexibiliteit van de ouders. Soms kunnen kinderen ongewoon of lastig gedrag vertonen of hebben de kinderen zelf of de omgeving last hiervan. Soms hebben kinderen problemen op school, ouders en kinderen kunnen dan onzeker worden en kunnen steun en advies goed gebruiken. Een  onderzoek kan zeer zinvol zijn. Belangrijk is om eventuele problemen zo vroeg mogelijk in kaart te brengen. Zodat we hier tijdig en gericht wat aan kunnen doen.

Wat voor onderzoek wordt er gedaan?

Psychologische onderzoeken: Leerproblemen kunnen samenhangen met sociaal- emotionele en- of gedragsproblemen. Ze kunnen er de oorzaak van zijn en soms het gevolg. Zo zijn er kinderen bijvoorbeeld overdreven druk of vertonen opstandig gedrag. Andere kinderen hebben moeite met vrienden maken, of hebben weinig zelfvertrouwen of kunnen zich angstig of somber voelen. Zowel de ouders als de kinderen voelen zich in die situatie machteloos. Professionele behandeling biedt in veel gevallen uitkomst. Hiervoor vinden enkele gesprekken met de ouder en/ of kind plaats, waarna een gericht advies wordt uitgebracht.
U kunt bij mij terecht met zeer uiteenlopende vragen of problemen. U kunt hierbij denken aan:
• Ontwikkelingsproblemen
• Aandachtsproblemen
• Prikkelverwerking/ concentratie problemen
• Persoonlijkheidsonderzoek
• Leerstoornissen
• Motivatievragen
• Angsten en behandeling angsten
• Sombere gedachten
• Intelligentieonderzoek
• Behandeling dyslexie (particulier)

 

WISC-111- NL : Wechsler Intelligence Scale for Children -3rd Edition Nederlandstalige uitgave.

Omschrijving
De WISC-111 is een intelligentietest bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar.

Doel
Meten van intelligentie

Doelgroep
Kinderen van 6 tot en met 16 jaar

NPV- J : Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst
De NPV- J is een persoonlijkheidsvragenlijst voor kinderen van 9 tot en met 15 jaar, en meet persoonlijkheidseigenschappen. Levert aanzienlijke bijdrage aan het voorspellen van faalangst / vermijdingsgedrag, volgen van zorgonderwijs, risicofactoren met betrekking tot hart- en vaatziekten, pesten op school en alcoholconsumptie.

Doel
Meten van persoonlijkheidsaspecten

Doelgroep
Kinderen van 9 tot en met 15 jaar.

TEA- Ch: Test of Everyday Attention for Children

Omschrijving
De TEA- Ch is een zeer aantrekkelijke testbatterij voor kinderen tussen de 6 en de 16 jaar om aandachtsproblemen en aandachtsstoornissen in kaart te brengen. Met de TEA-CH krijgt men een beeld van selectieve aandacht, volgehouden aandacht, aandachtscontrole/ switching en respons inhibitie.

Doel
Meten van aandachtsproblemen

Doelgroep
Kinderen van 6 tot 16 jaar

PMT-K 83

PRESTATIE MOTIVATIE TEST voor KINDEREN
De doelstelling van de Prestatie Motivatie Test voor Kinderen (PMT-K) is een bijdrage te leveren aan de optimale ontplooiing van de persoonlijkheid van het kind of de jeugdige.

Doel:
De test is vooral bedoeld als hulpmiddel bij de begeleiding zowel in onderwijs- als in de gezinssituatie. Het instrument is bruikbaar bij het verrichten van research en kan tevens gehanteerd worden met het oog op individuele diagnostiek. Ook kan de PMT-K gehanteerd worden om klassen of scholen door te lichten met het verkrijgen van informatie over de mate waarin de door de test gemeten motieven aanwezig zijn. De motieven die door de PMT-K worden vastgesteld zijn het prestatiemotief, de negatieve faalangst, de positieve faalangst en het waarderingsmotief ofwel de neiging sociaal wenselijke antwoorden te geven.

Doelgroep:
Jeugdigen van 10 tot 16 jaar, dus leerlingen van het vijfde jaar van het basisonderwijs tot en met het vierde jaar van het vervolgonderwijs.

SP- NL : Sensory Profile- NL
De Sensory Profile- NL meet hoe kinderen sensorische informatie kunnen verwerken in alledaagse situaties. De vragenlijst gebruikt de sensorische integratie en de neurowetenschappen als referentiekaders en betrekt de ouder/ verzorger in het diagnostisch proces. De SP-NL is zeer aantrekkelijk om een goed beeld te krijgen van de prikkelverwerking van het jonge kind.

Doel
Prikkelverwerking van het jonge kind

Doelgroep
Jonge kinderen